Jammerbugt Kommune

Her finder du Kystlotteriets lodder

Lodderne findes i kasser med Kystlotteriets logo "K" på lågen ved følgende strande:

Thorup Strand, Grønnestrand, Slettestrand, Tranum Strand

Ejstrup Strand, Rødhus Strand, Saltum Strand og Grønhøj Strand

Thorup Strand

Grønnestrand

Slettestrand

1m12!1m3!1d51958.85712317783!2d-122.07918491530957!3d37.39946933872877!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x808fba02425dad8f%3A0x6c296c66619367e0!2sGoogleplex!5e0!3m2!1sen!2slv!4v1476280809540" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>

Tranum Strand

Ejstrup Strand

Rødhus Strand

Saltum Strand

Grønhøj Strand