Om

Snup en sæk - Saml affald - Vind præmier!

HVAD ER KYSTLOTTERIET? - Kystlotteriet er oprindeligt en idé fra Norge. Det er et samarbejde mellem kommunen, lokalbefolkningen, lokale  virksomheder samt forskellige sponsorer og samarbejdspartnere, som alle ønsker at rydde kysterne for opskyllet og henkastet affald.

"Kystlotteriet skal motivere folk til å rydde søppel i skjærgården ved hjelp av premiering. På denne måten ønsker Kystlotteriet å øke bevisstheten rundt marin forsøpling, og å tilby folk en mulighet til å gjøre en innsats for miljøet gjennom noe som minner litt om en skattejakt. Når alle bidrar litt, blir resultatet stort." - Sten Helberg, initiativtaker for Kystlotteriet i Norge (klik her).

ALLE KAN BIDRAGE!- Enkeltpersoner, familier, skoleklasser, foreninger og alle andre større eller mindre grupper af personer kan deltage. Jo flere, jo bedre! Men husk at mindreårige skal ledsages af en voksen af sikkerhedsmæssige hensyn.HVORFOR GØR VI DETTE?- Affald i havet og på kysterne er et vedvarende problem, som kan skyldes skibsforlis, affald smidt på "den blå hylde", manglende sikring af last om bord eller tabt last som følge af ekstremt vejr. Men det kommer også fra dig og mig. Tænk på cigaretteskoder i bymiljø, henkastet engangsemballage, den vatpind vi kastede i toilettet uden at tænke os om eller ballonen vi sendte op i luften. På et eller andet tidspunkt ender genstandene ude i havet. Vi ønsker at fokusere på at sammen kan gøre noget for at rydde op!
Kystlotteriet koordineres af Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO) i Danmark i samarbejde med kystkommunerne

Klik her - KIMO Danmark