Sådan gør du

Hent dit lod og en sæk i en af de opstillede bokse på stranden. Fyld din sæk med affald fra stranden. Bind en knude på sækken, sæt Kystlotteri-loddet fast og aflever sækken ved nærmeste grønne redningsnummer-skilt eller opsamlingssted på stranden.

Deltag i Kystlotteriet

Du kan deltage i følgende kommuner i 2019: Esbjerg, Frederikshavn, Jammerbugt, Hjørring og Varde.

Her finder du kasser med Kystlotteriets lodder og vores sponsorer (link til Google Maps)

Der trækkes lod midt i december. Vinderne offentliggøres på Facebook og her på hjemmesiden.

Ved at rydde strandene for affald gør du en forskel for dit nærmiljø og for miljøet i verdenshavene. Samler du affald på Vestkysten i Danmark, forhindrer du, at affaldet driver videre med strømmen til Norge og Sverige.

Til toppen
  • service1
    Ved udvalgte nedkørsler til strandene finder du en boks med kystlotteriets "K" logo, som indeholder sække og lodder. I nogle af boksene er der også handsker, snappere og BigBags. Er I flere personer som samler, så tag en BigBag med, stil den på stranden og put jeres kystlotterisække heri, så henter vi det.
  • service2
    Vores mål er at få alt marint affald væk fra strandene, vi skeler ikke mellem om det er plast, metal, glas eller andet affald, alt må puttes i sækkene. Men husk at kigge dig godt for og vær opmærksomme på spidse eller skarpe genstande - og hvis I har børn med, så tag en snak med dem om hvad de ikke må samle op.
  • service3
    Når du har fyldt din kystlotterisæk, sætter du dit lod fast på sækken. Sæt sækken ved et af de grønne strand-nummereringsskilte eller opsamlingssted på stranden. I nogle kommuner kan du send besked til kommunen via appen GivEtPraj. Kommunen henter din kystlotterisæk og registrerer dit lod i Kystlotteriet.

Om Kystlotteriet.dk

Kystlotteriet er oprindeligt en idé fra Norge. I Danmark er det KIMO Danmark og kystkommunerne, der har taget projektet til sig. Målet er at engagere flere frivillige, turisterhvervene og kommunerne i nye værdiskabende partnerskaber i Danmark og hele Skandinavien.

Til toppen